News

Netherlands: Mushroom sector sees perspective again after bad years

Netherlands
Published Jan 19, 2023

Tridge summary

The mood in the mushroom sector is better than a few months ago, admits chairman Tom van Wijk of the LTO Mushrooms department. At that time he still sounded the alarm because of the high costs and insufficient compensation from the market. The driver warned of an empty sector of the sector. The better mood is a result of higher consumer prices. 'For years, mushrooms were on the shop shelves for 99 cents per 250-gram container. This was gradually increased last year to an average of 1.49 euros per container. In the chain it gives more options to compensate for the higher costs. The distribution of the margins still needs to be improved, but it's a start', says Van Wijk. On an annual basis, Dutch cultivation companies produce 80,000 tons of fresh mushrooms and 150,000 tons of mushrooms that are destined for the processing industry. Despite the lower production volume, the focus is mainly on manually harvested fresh produce. In 2022, 75 companies will be involved in this.

Original content

De stemming in de champignonsector is beter dan enkele maanden geleden, erkent voorzitter Tom van Wijk van LTO-vakgroep Paddenstoelen. Toen nog luidde hij de noodklok vanwege de hoge kosten en onvoldoende compensatie vanuit de markt. De bestuurder waarschuwde voor leegloop van de sector. De betere stemming is een gevolg van hogere consumentenprijzen. 'Jarenlang lagen champignons voor 99 cent per bakje van 250 gram in het winkelschap. Dat is afgelopen jaar geleidelijk verhoogd tot gemiddeld 1,49 euro per bakje. In de keten geeft het meer mogelijkheden om de hogere kosten te compenseren. De verdeling van de marges moet nog beter, maar het begin is er', stelt Van Wijk. Op jaarbasis produceren Nederlandse teeltbedrijven 80.000 ton verse champignons en 150.000 ton champignons die bestemd zijn voor de verwerkende industrie. Ondanks het lagere productievolume ligt de focus vooral bij de handmatig geoogste verse productie. In 2022 houden 75 bedrijven zich hiermee bezig. Ongeveer twintig ...
Source: Nieuwe Oogst
By clicking “Accept Cookies,” I agree to provide cookies for statistical and personalized preference purposes. To learn more about our cookies, please read our Privacy Policy.